Ville Hellgren

Printannonser med synliga resultat

By Referenser

Ville Hellgren, VD för städföretaget Golden Shine i Lundo, blev glatt överraskad av den stegrande försäljningskurva annonseringen i ÅU resulterade i. Golden Shine har mer än tioårig erfarenhet av fönstertvätt…

Läs mer
Kasper Kronberg

Bredda din räckvidd med ÅU

By Referenser

Kasper Kronberg, VD och IT-support på Archipelago Technics, annonserar hos ÅU och PK för att nå bortom de egna sociala mediernas följare och kundkretsens rekommendationer. Marknadsföringen riktar sig särskilt till…

Läs mer