Nativeannonsering

Med nativeannonsering avses digitala annonser som publiceras på abounderrattelser.fi. Nativeannonsen följer nyhetssidans utformning och ser ut som en vanlig artikel. Nativeannonser är en del av läsupplevelsen, och de fäster läsarens uppmärksamhet. Nativeannonsen kan länkas till en webbplats enligt annonsörens val.

Ta kontakt med våra försäljare, så berättar vi mera!