Nativannonsering ger digital synlighet

Med nativannonsering avses digitala annonser som publiceras på abounderrattelser.fi. Därtill kan annonsen användas på annonsörens egen webbplats eller i sociala medier. Nativannonsen följer nyhetssidans utformning och ser ut som en vanlig artikel. Nativannonser är en del av läsupplevelsen, och de fäster läsarens uppmärksamhet. Nativannonsen kan länkas till en webbplats enligt annonsörens val.

Att publicera en annonsartikel i Åbo Underrättelsers dagstidning eller webbplats stärker annonsörens trovärdighet. Vår tidnings storutdelningar med varierande teman och når ut till en bred tvåspråkig läsekrets. Därtill har vår webbplats ca 30 000 visningar per dag! Annonsartikelns digitala synlighet delas inte, utan annonsen visas under hela den betalda perioden.

Med en artikel skriven av en professionell skribent får företaget möjligheten att berätta sin historia – och historier väcker alltid intresse!

Ta kontakt med våra försäljare, så berättar vi mera!