ÅU utkommer fem gånger i veckan tisdag-lördag, förutom följande dagar 2024:

tis 2.1, lör 30.3, tis 2.4, to 2.5, fre 10.5, (fre 21.6 endast e-tidning), lör 22.6, lör 7.12, ons 25.12, tors 26.12, fre 27.12

Tryckbar yta

Sidans bredd: 254 mm
Mittuppslagets bredd: 530 mm
Sidans höjd: 365 mm
Första sidans höjd: 315 mm

Spaltbredd i text

1 spalt: 47 mm
2 spalter: 99 mm
3 spalter: 150 mm
5 spalter: 254 mm

Spaltbredd efter text

1 spalt: 39 mm
2 spalter: 82 mm
3 spalter: 125 mm
4 spalter: 168 mm
6 spalter: 254 mm

Annonsmaterial

Färdigt material: Annonserna skickas in som PDF-filer gjorda med tidningsinställningar.

Bilder och grafik: Resolutionen minst 225 ppi för flertonsbilder och 600 ppi för “line art” i de slutliga tryckta måtten. TIF-, EPS- eller JPEG-filer.
Bilder och grafik skall infogas i annonsen eller bifogas som skilda bilder.

Text: Minsta teckenstorlek 8 punkter. Brödtext och smårubriker alltid enfärgade på enfärgad botten. På färgbotten fet stil.

Färger: Alla färger definieras som processfärger (CMYK). Ladda ner vår färgprofil, ISOnewspaper26v4.icc

Teckensnitt: Teckensnitt konverteras till grafik.

Bilagorna trycks i Salon Lehtitehdas. Lehtitehdas materialanvisningar (på finska)

Överföring av material: E-post till annons@aumedia.fi

Tryckeri: Salon Lehtitehdas, Salo.

Annonspriser: Svartvita annonser har samma pris som färgannonser. Till priserna tillkommer mervärdesskatt.

Förseningsavgift: För försenade materialleveranser faktureras 50% extra på det överenskomna priset.

 

Reklambyråer och bytesannonser
15 % rabatt åt auktoriserade mediebyråer, minimi 100 spmm:s annonser.
Mediebyrårabatt gäller endast för färdigt material, som kan publiceras som sådan. Vi beviljar ingen mediebyrårabatt på dödsannonser eller andra annonser som vi gör och skickar till kunden för godkännande.

Samannonsering i Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser på specialvillkor.

Annonsreserveringar och annulleringar/Deadline
Dagen före införandet före kl 9.30. Publiceringsdatum för helsides- och halvsidesannons bör överenskommas minst tre arbetsdagar på förhand.

Undantag: storutdelningar, till vilka annonsreserveringar och materialdeadline fem arbetsdagar före utgivning.

För färdigt gjorda annonser som annulleras debiteras 50 % av annonspriset.

Annonsöversättningar: Översättningar av annonstexter skall överenskommas i samband med annonsreserveringen. Texten som skall översättas bör skickas till annons@aumedia.fi fem dagar före utgivning.

Hanteringskostnader 
20 € + moms/annons (framställning, översättning, ett avdrag vid begäran).
Ytterligare avdrag 20 € + moms/avdrag. Gäller ej radannonser, dödsannonser,
annonser under Föreningar.

Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till annonskostnaden.
Tidningen iakttar det reklamationsförfarande som ingår i publiceringsregler för annonsering.
Reklamation bör göras inom 8 dagar från publiceringsdagen.

Om materialet framställs på ÅU

Material som behövs för annonsen: bilderna i JPEG- eller PNG-format, logotyp och texterna, samt länken som annonsen leder till.
Leverera materialet till adressen annons@aumedia.fi
Tidtabell: 5 vardagar innan kampanjen påbörjas
Pris för framställningen av material på ÅU 60 €/h + moms.

Färdigt material

Filformat: GIF, JPEG, PNG eller HTML5.

Filstorlek max 80 kb.
Länken, som annonsen leder till.
Leverera materialet till adressen annons@aumedia.fi
Tidtabell: 3 vardagar innan kampanjen påbörjas

Vänligen skriv namnet på annonsören samt kampanjperioden i rubrikfältet. Ange dessutom i meddelandet:

  1. Annonsörens namn
  2. Kampanjperioden
  3. Paket/reklamplats
  4. Antalet önskade visningar
  5. URL-adressen, som pekningar på annonsen leder till