Reklamplatser i print-ÅU

Åbo Underrättelser utkommer som papperstidning fem gånger i veckan, från tisdag till lördag. Tidningen finns också att läsa som e-tidning, en annons i den tryckta tidningen syns även i e-tidningen.

Första sidan

6 spalter

254 x 315 mm

254 x 180 mm

82 x 40 mm

I text

5 spalter
2,20 € + MOMS / spaltmillimeter

254 x 365 mm

254 x 180 mm

534 x 365 mm

254 x 365 mm

254 x 180 mm

534 x 365 mm

150 x 180 mm

150 x 90 mm

99 x 100 mm

Efter text

6 spalter
2,70 € + MOMS / spaltmillimeter