Advertorial och nativannonsering – en annons i form av en artikel

En advertorial ger dig möjligheten att publicera fördjupad information om din produkt eller service. Texten skrivs i form av en artikel som väcker uppmärksamhet och intresse.

Att publicera en annonsartikel i Åbo Underrättelsers dagstidning eller webbplats stärker annonsörens trovärdighet. Vår tidnings storutdelningar med varierande teman och når ut till en bred tvåspråkig läsekrets. Annonsartikeln syns förstås även i e-tidningen.

Med en artikel skriven av en professionell skribent får företaget möjligheten att berätta sin historia – och historier väcker alltid intresse!

Ta kontakt med våra försäljare, så berättar vi mera!