Ville Hellgren, VD för städföretaget Golden Shine i Lundo, blev glatt överraskad av den stegrande försäljningskurva annonseringen i ÅU resulterade i. Golden Shine har mer än tioårig erfarenhet av fönstertvätt på svåråtkomliga ytor, vilket annonserades i vårens fyra storutdelningar. Läsarna påmindes om den stundande fönstertvättsäsongen och erbjöds proffshjälp också med de mest utmanade glasytor. Företagets anställda sattes genast i arbete då tjugotals nya kunder tog kontakt.

– Flera uppgav i samband med sin offertförfrågan att de hade stött på vår annons i ÅU. Vi lyckades särskilt komma i kontakt med skärgårdsborna i Pargas, vilket var en helt ny kundgrupp för oss, säger Hellgren.

Golden Shine rengör framförallt fönster i företags- och industrilokaler, men jobbar också för privatpersoner. Målet med annonseringen i ÅU var förutom att öka försäljningen också att stärka sin roll som regional branschetta inom fönstertvättstjänster.

Printannonser fungerar

Golden Shines tjänster har tidigare marknadsförts i företagets social medier, genom betald synlighet via Google Ads, medverkan i mässor och andra evenemang samt utomhusreklam, såsom bussar. Printannonser i dagstidningar har man däremot förhållit sig mera skeptiska till – fram tills nu.

–  Det här är första gången under min tioåriga företagarkarriär jag ärligt kan säga att tryckt tidningsannonsering har gett enastående resultat. ÅU är en av få dagstidningar som fortfarande läses från pärm till pärm, inklusive alla annonser. Tidningen är viktig för skärgårdsborna, vilket annars är en svårare grupp att nå, säger Hellgren.

Utöver de fina annonsresultaten lyfter Golden Shines VD fram ÅU:s utmärkta kundbetjäning och skäliga prissättning. Vårens framgångsrika kampanj återbetalade sig mångdubbelt tack vare flertalet nya kunder.

– ÅU:s Axel Sjödahl får 10+ i kundservice. Förutom ett fint annonseringserbjudande både för papperstidningen och webben fick vi hjälp med att utforma annonsen och ta hand om efterförsäljningen, berättar Hellgren.

Finskan sticker ut

Golden Shine betjänar tvåspråkigt, men valde ändå att annonsera på finska, trots att merparten av ÅU:s läsekrets har svenska som modersmål. Hellgren motiverar beslutet med att det här var ett sätt att sticka ut bland övrigt text- och annonsinnehåll.

– Vi valde att annonsera på finska, på en fjärdedels sida vid fyra tillfällen under våren. Våra annonser var tillräckligt stora, återkommande och språkligt avvikande för att inte gå läsaren obemärkta förbi, menar Hellgren.

Hellgren avslutar med att uppmuntra andra företag och aktörer med intressen framförallt i skärgården att välja ÅU som annonseringsplattform. ÅU:s läsare väljer fortfarande papperstidningen i hög utsträckning och ett samarbete förutsätter inga svenskakunskaper av dig som aktör.

– Vi på Golden Shine kommer att fortsätta välja ÅU för printannonser riktade till skägårdsborna, säger Hellgren.