Niina Renström, marknadsföringschef för Åbo Svenska Teater, är nöjd med annonseringen i Åbo Underrättelser. Teatern har flera målsättningar med sin marknadsföring: en del av annonserna erbjuder allmän synlighet medan andra är pjässpecifika och lockar publik till föreställningarna.

Åbo Svenska Teater pryder hörnet av salutorget och är känd som Finlands äldsta teater. Byggnaden togs i bruk år 1839 och inhyser tre scener med mångsidig repertoar. Teaterverksamheten är dock inte bunden till byggnaden – Åbo Svenska Teater erbjuder också turnerande föreställningar i Åboland, i Västnyland och på Åland.

Traditionell tidningsannonsering fortfarande central

På grund av den varierande repertoaren är målgrupperna för teaterns marknadsföring många.

– I vår marknadsföring har vi fått ta i bruk ett brett sortiment kanaler: mycket sker digitalt men tidningsannonser är också viktiga. Vi marknadsför oss på mässor och evenemang, och har dessutom en ganska aktiv direktförsäljning till olika kundgrupper. Radioreklam samt utomhusreklam görs i Åbo med omnejd. Vi har också nätverk inom turismbranschen och kultursektorn. Vår marknadsföring riktar sig också till finskspråkig publik eftersom föreställningarna på Stora scenen har textning på finska, berättar Renström.

Enligt Renström känner Åbo Svenska Teater sina stamkunder väl och vet att de till stor del bor i samma områden där tidningarna Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser utkommer. Dessutom läser kunderna nyhetsartiklar på ÅU:s webbplats och stöter där på teaterns digitala reklam.

– Vi har direkt kontakt med kunder som kommer till biljettkassan och de brukar berätta att de sett en annons i Åbo Underrättelser. Vi följer också med statistiken på vår webbsida och ser att många besökare kommer dit via åu.fi.

I sin marknadsföring vill Åbo Svenska Teater också berätta om sitt samhällsengagemang och miljöarbete. Organisationen har haft ett aktivt miljötänk en längre tid men synliggör det nu genom Ekokompassen-certifiering.

– Förutom att bjuda på kulturupplevelser vill vi också vara en aktiv del av samhället, säger Renström.

Ett annat exempel på teaterns samhällsengagemang är det långvariga samarbetet med Röda Korset. I samband med föreställningar våren 2022 har ÅST samlat in pengar till organisationens katastroffond.

Smidigt att planera annonseringen

Att samarbeta med Åbo Underrättelser har enligt Renström gått som smort:

– Samarbetet med ÅU har varit flexibelt, snabbt och enkelt. Okomplicerat, helt enkelt. Vi har kommit överens om en tydlig prissättning för olika annonser, vilket har gjort det enkelt för oss att planera och boka annonsutrymme.

Renström kan varmt rekommendera annonsering i Åbo Underrättelser.

– Man får lätt kontakt med sin kontaktperson och servicen har fungerat bra och flexibelt. Som lokal aktör känns det självklart för oss att samarbeta med Åbo Underrättelser, konstaterar Renström.